04135573287

ثبت شرکت در تبریز ، تمدید شرکت در تبریز ، تغییرات شرکت در تبریز

info@irssaa.com

ثبت شرکت در تبریز ، تمدید شرکت در تبریز ، تغییرات شرکت در تبریز

تبریز، خیابان ارک جدید، مجتمع آرسیس، طبقه 5، واحد 3

ثبت شرکت در تبریز

تمدید شرکت در تبریز

تغییرات شرکت در تبریز

ثبت برند در تبریز

ثبت لوگو در تبریز

ثبت مهر در تبریز

ثبت تابلو مغازه در تبریز

ثبت طرح صنعتی در تبریز

ثبت بسته بندی در تبریز

ثبت اختراع در تبریز

ثبت ایده در تبریز

ثبت نرم افزار در تبریز

ثبت تغییرات شرکت در تبریز

ثبت صورتجلسه در تبریز

ثبت شرکت سهامی خاص در تبریز

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در تبریز

ثبت شرکت تعاونی در تبریز

ثبت موسسه در تبریز

ثبت خیریه در تبریز

اخذ کارت بازرگانی در تبریز

اخذ گواهینامه ایزو در تبریز
ایزو در تبریز
ایزو 9001 در تبریز
ایزو مدیریت کیفیت در تبریز
اخذ پروانه بهراه برداری در تبریز
اخذ مجوز فعالیت در تبریز

ثبت شرکت در ارس

ثبت شرکت در جلفا

ثبت شرکت در منطقه آزاد ارس

ایزو 10002 در تبریز

ایزو 15189 در تبریز

ایزو 10004 در تبریز

ایزو 10015 در تبریز

تفاوت ما، تخصص و تعهد ماست!

ثبت برند در تبریز ، ثبت لوگو در تبریز ، ثبت مهر در تبریز

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی | 18001 OHSAS

ایزو 18001


آشنایی با استاندارد 18001 OHSAS

 

OHSAS سرواژه (Occupational Health and safety Assessment series) به معنی سري ارزيابي ايمني و بهداشت حرفه اي است که شامل استانداردهای 18001 OHSAS و 18002 OHSASبوده که نیازمندی هايي را براي سیستم مدیريت ايمني و بهداشت حرفه اي مانند استاندارد های مشابه BS 8800, ISA 2000, AS4801 و ... بیان می دارد تا سازمان را قادر سازد تمام ريسك هاي ايمني و سلامت حرفه اي خود را تحت كنترل در آورده و كارآئي آن را بهبود بخشد.


جهت مشاوره در زمینه گواهینامه18001  OHSAS با مدیران ثبت تماس بگیرید.

اهداف OHSAS 18001 عبارت است از :

1- ارتقاء و حفظ بالاترين درجه سلامتي جسمي روحي و اجتماعي برای تمام ذینفعان

2- پيشگيري از خروج كارگران از شغلشان بدليل شرايط كاري

3- محافظت كاركنان و سایر ذینفعان در مقابل ريسك هاي منتج از فاكتورهاي مضر سلامتي

4- نگهداري كاركنان در محيط كاري كه شرايط فيزيكي و رواني آن پذيرفته شده باشد.

5- جلوگیری از آسیب هایی که عوارض آن در دراز مدت ظاهر می شود برای پرسنل ، همسایگان ، بازدید کنندگان و... .


OHSAS 18000 ایزو نیست چون از یک سو کشورهای مختلف در سازمان جهانی استانداردسازی در مورد مفاد آن توافق نداشتند و از سوی دیگر سندیکاهای کارگری با آن مخالفت داشتند، چون معتقد هستند که این استانداردها نمی تواند تا آن حد کامل باشد که تمام الزامات را برای سلامتی و ایمنی تامین کنند و ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرند.

ضرورت پياده سازي سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي

در محيط هاي كاري عوامل وجود دارند كه مي توانند سلامتي و بهداشت تن و روان آدمي را در معرض خطر قرارداده و آنرا دچار بيماري و يا حادثه سازند، و چنانچه كنترل اين عوامل در يك چهارچوب و قالب سيستماتيك و منظمي انجام نگيرد هر اقدامي و لو گسترده باز هم عقيم خواهد ماند و اكنون OHSAS 18000 (سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي) آمده است تا قالبي را براي سازمان از اين حيث فراهم آورد.

 

مزاياي پياده سازي OHSAS 18001 

- نگرش طرح ريزي شده و مستند در رابطه با سلامت و ايمني

- ساختار روشن و واضح مديريت ايمني و بهداشت كار كه مشخص كننده محدوده مسئوليتها مي باشد

- افزايش آگاهي و دانش كاركنان در ارتباط با موارد ايمني و بهداشت

- ايجاد محيطي امن و سالم

- كاهش ريسك حوادث و بيماريهاي شغلي

- كاهش زمان تلف شده در اثر بيماري و صدمات وارده به كاركنان

- رعايت قوانين و مقررات مربوطه كه موجب كاهش هزينه هاي صرف شده براي پرداخت خسارات و پرداخت جريمه هاي احتمالي مي شود

- اثبات ارزش و جايگاه كاركنان وسایر انسان ها به عنوان مهم ترين سرمايه جامعهجهت اخذ گواهینامه18001   OHSAS با مدیران ثبت تماس بگیرید.


بازگشت

ثبت شرکت در ارومیه

تمدید شرکت در ارومیه

تغییرات شرکت در ارومیه

ثبت برند در ارومیه

ثبت لوگو در ارومیه

ثبت مهر در ارومیه

ثبت تابلو مغازه در ارومیه

ثبت طرح صنعتی در ارومیه

ثبت بسته بندی در ارومیه

ثبت اختراع در ارومیه

ثبت ایده در ارومیه

ثبت نرم افزار در ارومیه

ثبت تغییرات شرکت در ارومیه

ثبت صورتجلسه در ارومیه

ثبت شرکت سهامی خاص در ارومیه

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ارومیه

ثبت شرکت تعاونی در ارومیه

ثبت موسسه در ارومیه

ثبت خیریه در ارومیه

اخذ کارت بازرگانی در ارومیه

اخذ گواهینامه ایزو در ارومیه
ایزو در ارومیه
ایزو 9001 در ارومیه
ایزو مدیریت کیفیت در ارومیه
اخذ پروانه بهراه برداری در ارومیه
اخذ مجوز فعالیت در ارومیه

ثبت شرکت در ارس

ثبت شرکت در جلفا

ثبت شرکت در منطقه آزاد ارس

ایزو 10002 در ارومیه

ایزو 15189 در ارومیه

ایزو 10004 در ارومیه

ایزو 10015 در ارومیه