04135573287

ثبت شرکت در تبریز ، تمدید شرکت در تبریز ، تغییرات شرکت در تبریز

info@irssaa.com

ثبت شرکت در تبریز ، تمدید شرکت در تبریز ، تغییرات شرکت در تبریز

تبریز، خیابان ارک جدید، مجتمع آرسیس، طبقه 5، واحد 3

ثبت شرکت در تبریز

تمدید شرکت در تبریز

تغییرات شرکت در تبریز

ثبت برند در تبریز

ثبت لوگو در تبریز

ثبت مهر در تبریز

ثبت تابلو مغازه در تبریز

ثبت طرح صنعتی در تبریز

ثبت بسته بندی در تبریز

ثبت اختراع در تبریز

ثبت ایده در تبریز

ثبت نرم افزار در تبریز

ثبت تغییرات شرکت در تبریز

ثبت صورتجلسه در تبریز

ثبت شرکت سهامی خاص در تبریز

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در تبریز

ثبت شرکت تعاونی در تبریز

ثبت موسسه در تبریز

ثبت خیریه در تبریز

اخذ کارت بازرگانی در تبریز

اخذ گواهینامه ایزو در تبریز
ایزو در تبریز
ایزو 9001 در تبریز
ایزو مدیریت کیفیت در تبریز
اخذ پروانه بهراه برداری در تبریز
اخذ مجوز فعالیت در تبریز

ثبت شرکت در ارس

ثبت شرکت در جلفا

ثبت شرکت در منطقه آزاد ارس

ایزو 10002 در تبریز

ایزو 15189 در تبریز

ایزو 10004 در تبریز

ایزو 10015 در تبریز

تفاوت ما، تخصص و تعهد ماست!

ثبت برند در تبریز ، ثبت لوگو در تبریز ، ثبت مهر در تبریز

سیستم مدیریت انرژی | ایزو 50001


این استاندارد بین‌المللی بر مبنای عناصر مشترک استانداردهای سیستم‌های مدیریتی ایزو بنا نهاده شده است تا از انطباق بسیار با ISO 9001 و ISO 14001 اطمینان حاصل شود. در سال 2001 این استاندارد تدوین شد و سیر تکاملی خود را پیمود تا اینکه در سال 2011 آخرین بازنگری‌ها در مورد آن صورت پذیرفته است.

ایزو 50001 در حال حاضر سیستم مدیریتی است که در سراسر جهان پذیرفته شده و در سازمان‌ها و ادارات کوچک و بزرگ پیاده می‌شود. اما در آینده‌ای نزدیک که فن‌آوری بهبود استفاده از انرژی امری غیرقابل اجتناب خواهد بود، در سازمان‌هایی که از این استاندارد استفاده می‌کنند نسبت به ارگان‌هایی که آن را نادیده گرفته‌اند، تفاوت محسوسی ایجاد خواهد کرد.

 

مدیریت انرژی

شامل تمام اقداماتی است که در برگیرنده طرح‌ریزی، برنامه ریزی، اجرا و کنترل مؤثر با اطمینان از حداقل مصرف انرژی برای انجام فعالیت‌های سازمان است. همچنین سیستم مدیریت انرژی به سازمان‌ها کمک می‌کند تا به صورت مستمر و منظم نسبت به بهبود عملکرد انرژی در قبال الزامات قانونی و سایر قوانین اقدام نمایند.

هدف از پیاده‌سازی

هدف از تدوین استاندارد 50001 تعیین الزامات برای استقرار، اجرا، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت انرژی در سازمان است، که سازمان قادر خواهد بود یک رویکرد نظام‌مند برای دستیابی به بهبود مداوم عملکرد انرژی، شامل بازدهی انرژی، مصرف و استفاده انرژی را در نظر بگیرد.

دامنه کاربرد

ایزو 50001 برای هر سازمان که می‌خواهد انطباق با خط مشی انرژی بیان شده خود را تضمین و انطباق با سایر الزامات را اثبات کند کاربرد خواهد داشت.

مزایای پیاده‌سازی استاندارد 50001


  • کاهش هزینه‌های انرژی
  • مدیریت پایدار
  • حفاظت زیست محیطی
  • بهبود تصویر عمومی
  • استفاده از تشویق‌های مالی
  • استفاده بهینه از انرژی
  • افزایش بهره‌وری در انرژی
  • اقدام سازمانها به بهبود کارایی انرژی
  • بهبود مداوم سالیانه و بهبود عملکرد در استفاده از انرژی

 


بازگشت

ثبت شرکت در ارومیه

تمدید شرکت در ارومیه

تغییرات شرکت در ارومیه

ثبت برند در ارومیه

ثبت لوگو در ارومیه

ثبت مهر در ارومیه

ثبت تابلو مغازه در ارومیه

ثبت طرح صنعتی در ارومیه

ثبت بسته بندی در ارومیه

ثبت اختراع در ارومیه

ثبت ایده در ارومیه

ثبت نرم افزار در ارومیه

ثبت تغییرات شرکت در ارومیه

ثبت صورتجلسه در ارومیه

ثبت شرکت سهامی خاص در ارومیه

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ارومیه

ثبت شرکت تعاونی در ارومیه

ثبت موسسه در ارومیه

ثبت خیریه در ارومیه

اخذ کارت بازرگانی در ارومیه

اخذ گواهینامه ایزو در ارومیه
ایزو در ارومیه
ایزو 9001 در ارومیه
ایزو مدیریت کیفیت در ارومیه
اخذ پروانه بهراه برداری در ارومیه
اخذ مجوز فعالیت در ارومیه

ثبت شرکت در ارس

ثبت شرکت در جلفا

ثبت شرکت در منطقه آزاد ارس

ایزو 10002 در ارومیه

ایزو 15189 در ارومیه

ایزو 10004 در ارومیه

ایزو 10015 در ارومیه